SOS Wioski Dziecięce

Pomóżmy dzieciom sięgnąć gwiazd!

Problemy związane z nieodpowiednią opieką rodziców lub jej brakiem ciążą młodym ludziom, którzy przy odrobinie wsparcia mogliby sięgnąć gwiazd.

1949

O stowarzyszeniu

Jest ono częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, która w Polsce działa od 1984 roku. Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w Austrii w 1949 roku, by pomóc dzieciom osieroconym w czasie II wojny światowej. Założył ją Hermann Gmeiner.

1984

Działania w Polsce- profilaktyka

Stowarzyszenie pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach. Pracuje z rodzicami, motywując ich do podjęcia działań mających na celu polepszenie ich sytuacji, jak np. zerwanie z nałogiem czy znalezienie pracy. Pracownicy socjalni stowarzyszenia odwiedzają rodziny i pomagają w codziennych problemach. Prowadzone są też szkolenia, zapewniana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawna i zdrowotna.

1984

Działania w Polsce- opieka zastępcza

W ramach stowarzyszenia funkcjonuje wiele form pomocy dzieciom w tym Rodziny SOS. Składają się one z opiekunów, zapewniających podopiecznym bezpieczeństwo i wsparcie, oraz z potrzebujących dzieci. Istnieją również Domy Młodzieży SOS oraz Wspólnoty Mieszkaniowe SOS, gdzie młodzież uczy się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Udzielana jest im też pomoc w wejściu na rynek pracy czy studiowaniu.

2016 i 2020

Działania w Kamerunie i Zimbabwe

Od 2016 roku stowarzyszenie pomaga w Kamerunie. Kraj ten wyniszczany jest przez wojnę domową, w wyniku której wiele dzieci nie ma dostępu do opieki medycznej czy edukacji. Poważny problem stanowi także duża liczba zachorowań na cholerę i malarię.

Od 2020 roku pomoc organizowana jest również w Zimbabwe, gdzie niestabilna sytuacja polityczna oraz zmiany klimatyczne powodujące susze pozostawiły wielu ludzi w stanie skrajnego ubóstwa bez dostępu do pożywienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli masz wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa twoich danych zapoznaj się z naszą polityką prywatności.